Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

Quyết định 2995 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
[ Cập nhật vào ngày (23/06/2021) ]


Quyết định 2995/QĐ-BYT ban hành ngày 18/06/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viếtTìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

tiện íchSƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO